МУЗИКОЛОГИЈА
Садржај 1. броја
Casopis MUZIKOLOGIJA

Уз први број

ТЕМА БРОЈА: МУЗИКА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Надежда Мосусова, Путеви српске музике од 1919. до 1944.године

Катарина Томашевић, Проблеми проучавања српске музике између два светска рата

Биљана Милановић, Проучавање српске музике између два светска рата: од теоријско-методолошког плурализма до интегралне музичке историје

Мелита Милин, Бити модеран српски композитор тридесетих година 20.века: стваралачки став Љубице Марић

Клеманса Фирка, Модерност и авангарда у румунској музици, 1920-1940

Жан-Ив Босер, Француска музика између два светска рата

VARIA

Јелена Јовановић, О песми бројеници у Горњој Јасеници -типологија
Мелита Милин, Опште историје музике и место европске периферије

ПРИКАЗИ И РЕЦЕНЗИЈЕ

Сања Грујић, Композиторско стваралаштво Милоја Милојевића
Јелена Јовановић, Етно-камп Пештани
Весна Пено, Два међународна скупа о православном појању (Јаши и Москва)

ПОСВЕЋЕНО УСПОМЕНИ НА ДРАГУТИНА ГОСТУШКОГ

Предраг Палавестра, Искошени угао Драгутина Гостушког
Младен Србиновић, Слово о Гостушком
Властимир Трајковић, Сећање на Драгутина Гостушког
Катарина Томашевић, Гостушки и српска музикологија

IN MEMORIAM

Мелита Милин, Властимир Перичић (1927-2000)
Александар Васић, Станојло Рајичић (1910-2000)
Ана Матовић, Никола Херцигоња (1911-2000)