МУЗИКОЛОГИЈА
Садржај 2. броја
Casopis MUZIKOLOGIJA

Београд, број 2, 2002. 

Као повод да за тему другог броја Музикологије изаберемо преписку између музичара послужио је међународни пројекат посвећен проучавању музичке кореспонденције као огледала међурегионалних културних веза у средњој и источној Европи. Професор Хелмут Лос са универзитета у Лајпцигу, који руководи овим пројектом, био је расположен да за наш часопис приложи чланак у којем указује на значај овог типа музиколошких проучавања. Прилоге смо добили и из Аустрије, Бугарске и Холандије, тако да радови наших домаћих музиколога добијају потребан контекст. Читалац ће се уверити у различитост приступа грађи, у распону од представљања интегралних текстова неке кореспонденције, снабдевених коментарима и неопходним научним апаратом, до интерпретација у којима се селективно цитирају писма - у фрагментима који илуструју изложене тврдње. Задовољни смо што су, поред композитора, као кореспонденти укључени и други музичари. У српској музикологији се до сада врло мало пажње посвећивало проучавању овог типа грађе, јер је, сасвим оправдано, нагласак био на делима композитора. Сматрамо, међутим, да познавање преписке између композитора и музичара може да значајно употпуни наша знања, и то не само о уметничкој клими времена кад су писана, естетским ставовима аутора и њиховим односима према савременицима, већ и о делима самима. Зна се да се у препискама понекад може наићи и на сувише личне ствари којима, ма колико биле интересантне, или чак директно повезане са стваралаштвом, треба прилазити са великом деликатношћу, па смо се тим начелом и ми руководили.
У рубрици Varia објављујемо иностране прилоге о стваралаштву истакнутих савремених светских композитора, као и разматрање алеаторичког метода из једног специфичног угла, којима тематски обогаћујемо овај број часописа, истовремено потврђујући своју заинтересованост за анализу и актуелних развојних токова у музици.

САДРЖАЈ 2. БРОЈА

Реч редакције 

ТЕМА БРОЈА: ПREПИСКА MEЂУ МУЗИЧАРИМА

Хелмут Лос, Писма музичара као огледало надрегионалних културних веза у средњој и источној Европи (на немачком)

Габријела Бушмајер, Значај преписке између музичара и композитора за регионалну и европску културну историју (на немачком)

Биљана Милановић, Значај и улога преписке у осветљавању личности и стваралаштва Миленка Пауновића (на српском)

Надежда Мосусова, Кореспонденција између Петра Коњовића и Здењека Халабале (на српском)

Мелита Милин, Остерчева писма Милојевићу (на српском)

Барбара Добретсбергер, Преписка композитора Бечке школе (на немачком)

Герард ван дер Леу, Алфонс Дипенброк и свет композитора Fin-de-siècle-a (на енглеском)

Божидар Добрев, Размена писама између Беле Бартока и Рајне Кацарове (на српском)

Јелена Јовановић, Преписка између Миодрага Васиљевића и бугарских музичара (на српском)

Ана Стефановић, Рамоов систем хармоније у његовој преписци са д'Аламбером и Русоом (на српском)

VARIA

Марија Костакева, Алфред Шнитке: уметнички идентитет или (пост) модерна митологија? (на немачком)

Валерија Ценова, Магични бројеви у музици Софије Губајдулине (на енглеском) 

Џионгвон Џо, С. Хун Сонг, "Текст" Ролана Барта и алеаторичка музика: Да ли је "рођењe читаоца" и рођење слушаоца? (на енглеском)

ПРИКАЗИ И РЕЦЕНЗИЈЕ

Јармила Габријелова, Садашњи истраживачки тренутак у чешкој музикологији (на српском)

Јелена Јовановић, Годишња међународна конференција "Музика и моћ" Британског форума за етномузикологију, Лондон, 20-22. април 2001. (на српском)

Татјана Марковић, Седми међународни конгрес о музичком значењу "Музика и уметности", Иматра, Финска, 7 -10. јуни 2001. (на енглеском)

Татјана Марковић, 19. конгрес Међународног удружења музичких библиотека , архива и документационих центара, Периге, Француска, 8-13. јули 2001. (на енглеском)

Надежда Мосусова, Музичко-хришћанска светковина у Јерменији, 12-19. септембар 2001. (на српском)

Весна Пено, "Екфонетска нотација и пракса", Атина, 9-11. новембар 2001. (на српском)

Александар Васић, "Кратка оксфордска историја музике" Џералда Абрахама (на српском)

Надежда Мосусова, "Музика као вид уметности" Валентине Н. Холопове (на српском)

IN MEMORIAM

Јелена Јовановић, Сећање на Милицу Илијин - поводом десетогодишњице смрти (на српском)

Мелита Милин, Александар Обрадовић (1927-2001) (на српском)

Биљана Милановић, Живојин Здравковић (1914-2001) (на српском)