МУЗИКОЛОГИЈА
Садржај 3. броја
Casopis MUZIKOLOGIJA

Београд, број 3, 2003. 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

Обично се каже да музика не познаје границе, да су и музика и музичари увек у покрету, у непрекидним додирима са другим музичким срединама и традицијама. Та миграторна кретања неминовно условљавају специфичне трансформације музичке праксе, чије проучавање и праћење могу бити подстицајни за музикологе. Трагови миграција могу се препознати у музици, начинима извођења и компоновања, а понекад се у њима скривају и необичне историје. Опредељујући се да музичке миграције буду тема трећег броја Музикологије, били смо свесни да можемо усмерити пажњу само према извесним аспектима ове непрегледне области истраживања. 

Два етномузиколошка прилога у овом броју сведоче о томе колико су сазнања о сеобама народа у прошлости од пресудне важности за доношење закључака у овој грани науке. Трагедија присилних миграција становништва у 20. веку, условљена политичким и ратним збивањима, често је, међутим, значила добробит за културе народа који су имигранте прихватили, о чему говоре радови посвећени улози руске емиграције у подизању нивоа музичко-сценског извођаштва у Југославији између два светска рата. И на примерима деловања италијанских музичара у Грчкој и грчких музичара у Италији може се сагледати сва плодотворност таквих контакта. Објављујемо и прилоге о ефектима дужих и краћих боравака истакнутих појединаца, Антоњина Дворжака и Димитриса Митропулоса, у Америци.

Међу текстовима у рубрици Varia три рада разматрају проблеме везане за савремено музичко стваралаштво. То су аналитички радови о синтезијској уметности Владана Радовановића (написан поводом седамдесетогогодишњице уметниковог живота, обележене прошле године), о новом делу све афирмисаније Адријане Хелски и о појму музичке текстуре, битном за разумевање музике последњих деценија. Oд осталих прилога два су посвећена анализи модуса у старој руској музици и проблему терминолошких одређења православних црквених напева, док су у трећем раду реинтерпретирана нека уврежена тумачења социјалистичког реализма.

Малим омажом обележавамо јубилеј седамдесет пет година живота др Надежде Мосусове, дугогодишње сараднице Музиколошког института и значајне личности у српској и југословенској музикологији. 
На почетку ове године умрла је др Радмила Петровић, угледни етномузиколог и такође дугогодишња чланица нашег Института. Наш првобитни план да драгој колегиници посветимо прилог у част њеног осамдесетог рођендана, морали смо зато напустити, па се у некрологу сећамо њеног лика и научне делатности.

САДРЖАЈ 3. БРОЈА

ТЕМА БРОЈА: МУЗИЧКЕ МИГРАЦИЈЕ

Данка Лајић-Михајловић, Историјат трогласних гајди у светлу миграција (на српском, резиме на енглеском)

Јелена Јовановић, О мелодијском типу песме Чубро Маро и његовој географској распрострањености (на српском, резиме на енглеском)

Ekaterini Romanu, Италијански музичари у Грчкој у 19. веку (на енглеском, резиме на српском)

Кристина Вергаду-Маврудаки, Грчки композитори на Јонским острвима у италијанском музичком животу током 19. века (на енглеском, резиме на српском)

Мелита Милин, Руска музичка емиграција у Југославији после 1917 (на енглеском, резиме на српском)

Надежда Мосусова, Дело Браиловских и српска међуратна сцена у огледалу критике (на српском, резиме на енглеском)

Анастасија Сиопси, Критички преглед најважнијих извора о Димитрису Митропулосу (1896-1960) (на енглеском, резиме на српском)

VARIA

Жан-Ив Босер, Текстура и материјал у савременој музичкој мисли (на француском, резиме на српском)

Ивана Јанковић, Синтезијска уметност Владана Радовановића (на српском, резиме на енглеском)

Marija Kostakeva, "Присуство одсутног учинити болним..." Адријана Хелски: Tragedija - nevidljivi prostor (на немачком, резиме на српском)

Марина Фролова-Вокер, Од модернизма до социјалистичког реализма за четири године : Мјасковски и Асафјев (на енглеском, резиме на српском)

Весна Пено, О напеву у православном црквеном појању - прилог типологији црквених напева (на српском, резиме на енглеском)

ПРИКАЗИ И РЕЦЕНЗИЈЕ

Мелита Милин, 17. конгрес Међународног музиколошког друштва, Левен (Белгија), 1-7. VIII 2002. (на српском)

Берт ван дер Схоут, Ретрогарда, заслепљеност и изолација : Трагање за музичким идентитетима. Научни скуп о музичким идентитетима одржан у августу 2002. године у Амстердаму (на енглеском)

Марина Воинова, Magistro Georgio Septuaginta. Скуп у част Јурија Холопова, одржан у Москви, 26 - 30. IX 2002. (на руском)

Mелита Милин, "Национална музика у 20. веку", симпозијум у Лајпцигу, 23 - 27. X 2002. (на српском)

Надежда Мосусова, Међународна манифестација игре Ο χορός ως άνλη κληρονομιά, Конгрес на Крфу, 30. X - 3. XI 2002. (на српском)

ЈУБИЛЕЈ

Мелита Милин, У част седамдесет петог рођендана др Надежде Мосусове (на српском)
Библиографија др Надежде Мосусове 

IN MEMORIAM

Ана Матовић, Радмила Петровић (1923 - 2003)