МУЗИКОЛОГИЈА
часопис Музиколошког института САНУ
 

Музиколошки институт САНУ је покренуо издавање часописа МУЗИКОЛОГИЈА, чији се први број појавио крајем марта 2001. године. То је годишња публикација, којом сарадници Института желе да дају допринос проучавању српске музичке баштине и њеном представљању домаћој и међународној стручној публици. Часопис је отворен како за прилоге о изучавању архивске и теренске грађе, тако и за синтетичка интердисциплинарна сагледавања. У том циљу ангажоваће се и колеге из других земаља, како би се упоредила достигнућа у истраживању сродних проблема. Прилози су на српском језику, са резимеом на једном од светских језика, или на неком од светских језика, са резимеом на српском.

Чланови редакције: Мелита Милин (главни и одговорни уредник), Александар Васић, Јелена Јовановић, Ана Матовић, Биљана Милановић, Весна Пено и Катарина Томашевић

Издавачки савет: Дејан Медаковић, Дејан Деспић, Енрико Јосиф, Алберт ван дер Схоут (Амстердам) и Јармила Габриелова (Праг)

Садржај 1. броја

Садржај 2. броја

Садржај 3. броја