МУЗИЧКИ МОДЕРНИЗАМ – НОВА ТУМАЧЕЊА
 

Музиколошки институт САНУ

Одељење ликовне и музичке уметности САНУ

МУЗИЧКИ МОДЕРНИЗАМ – НОВА ТУМАЧЕЊА

Међународни научни скуп

Београд, 11–13. октобар 2007.

Идеја да се организује овај научни скуп имала је порекло у жељи да се обрати музиколошка пажња на неке важне проблеме везане за збуњујуће различите интерпретације музичког модернизма. Очекивало се да ће се новим истраживањима порекла овог покрета и његових катактеристика у различитим периодима омогућити стицање дубљег увида у значење модернизма како у Европи, тако и шире у свету. Стога су организатори скупа били задовољни што су се представљени радови усредсредили на питања терминологије, периодизације, веза модернизма са авангардом и постмодернизмом, улоге идеологија, рецепције модернизма међу композиторима у „периферним“ земљама, као и фолклора у музичком модернизму.

Радни језик научног скупа био је енглески. Прочитани радови биће објављени у посебном зборнику.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Председник:

  • академик Дејан Деспић, секретар Одељења ликовне и музичке уметности САНУ

Чланови:

  • проф. др Даница Петровић, научни саветник, директор Музиколошког института САНУ
  • проф. др Џим Самсон, професор колеџа Ројал Холовеј на Универзитету у Лондону
  • проф. др Хелмут Лос, професор Музиколошког института на Универзитету у Лајпцигу
  • др Мелита Милин, виши научни сарадник Музиколошког института САНУ
  • др Катарина Томашевић, научни сарадник Музиколошког института САНУ
  • мр Биљана Милановић, истраживач-сарадник Музиколошког института САНУ
  • мр Александар Васић, истраживач-сарадник Музиколошког института САНУ

 

ПРОГРАМ СКУПА

АПСТРАКТИ

КОНЦЕРТ

ФОТОГРАФИЈЕ

 

PlanPlus