У овој секцији...

Археолошки институт

Археолошки институт основан је 4. јуна 1947. године при Српској Академији наука у Београду.

Контакт информације

Директор: др Славиша Перић
Адреса: Кнез Михаилова 35, п.п. 202, 11000 Београд
Е-пошта: institut@ai.sanu.ac.rs
Сајт: www.ai.sanu.ac.rs
Тел: (011) 2637-191, (011) 2184-945
Факс: (011) 2180-189