У овој секцији...

Библиотека САНУ

Управник: дописни члан Миро Вуксановић, miro.vuksanovic@bib.sanu.ac.rs
Тел/Факс: (011) 26-39-120
Каталог: katalog@bib.sanu.ac.rs, (011) 2637-514, (011) 2027-217
Набавка и размена: cibin@bib.sanu.ac.rs, (011) 2027-217
Адреса: Библиотека САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија

Опште информације

Део збирке старе и ретке књиге

Фонд Академијине библитеке броји око милион и триста хиљада књига. Поред основног фонда који обухвата публикације из свих области науке и уметности, Библиотека поседује и посебне збирке које чине: стара и ретка књига, легати и посебне библиотеке, картографска збирка, збирка реферативне литературе, збирка микрофилмова и богата фототека са преко 5000 фотографија. У Библиотеци се прикупља документација о животу и раду чланова академије, израђују се персоналне библиографије чланова Академије и Преглед издања САНУ. Око 75 % фонда чине издања на страним језицима. Библиотека прикупља, чува и ставља на располагање читаоцима сва издања Академије и њених института, издања иностраних академија наука и универзитета, славистичких центара и других научних установа. Од децембра 1991. године Библиотека организује и веома успешне промоције Академијиних издања као и дела аутора чланова Академије.

Могућности коришћења Библиотеке:
Библиотека је првенствено намењена члановима Академије. Могу је користити научни радници, а студенти и постдипломци са препоруком шефа катедре односно ментора. Чланство је бесплатно; упис се врши на основу личне исправе. Књиге се не издају изван Библиотеке. Библиотека располаже читаоницом са 52 места и читаоницом за чланове Академије.

Техничка средства за кориснике Библиотеке:
Апарати за копирање, микрочитачи, компјутери. Читаоцима је доступна драгоцена база података COBSON која омогућава приступ великим електронским базама часописа са преко 20 000 наслова.

Читаоница Библиотеке САНУ

Радно време Библиотеке:
Читаоница: понедељак-петак од 8 до 20, каталози и библиографски апарат од 8 до 14 часова. Радно време Библиотеке у јулу месецу је од 8 до 14 часова. Библиотека не ради са корисницима од 1. августа до 1. септембра.

Издвајамо

Поклон Deutsche Forschungsgemeinschaft-а Библиотеци САНУ

Библиотека САНУ (PDF 260KB)
Нове енциклопедије у Библиотеци САНУ (PDF 119KB)
Поклон Deutsche Forschungsgemeinschaft-а Библиотеци САНУ (PDF 241KB)
Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste (PDF 175KB)
Занимљив налаз у Библиотеци САНУ (PDF 282KB)