У овој секцији...

Етнографски институт

Етнографски институт САНУ (основан 1947) централна је установа у Србији за систематско проучавање народне културе, живота и обичаја, етногенезе и етничке историје српског народа и других етноса.

Основу научне делатности чине:

Издавачка делатност: Гласник Етнографског института САНУ;
Зборник радова, Посебна издања (монографске студије), Животопис и повремена издања.

Научна делатност остварује се највећим делом кроз пројекте:

Контакт информације

Директор: др Драгана Радојичић
Адреса: Кнез Михаилова 35, 11000 Београд
Е-пошта: eisanu@sanu.ac.rs
Сајт: www.etno-institut.co.rs
Тел: (011) 2636-987, (011) 2636-804
Факс: (011) 2638-011