У овој секцији...

Галерија науке и технике

Управник: академик Зоран Петровић
Тел: (011) 3283-490, (011) 2027-152
Е-пошта: gnt@sanu.ac.rs
Адреса: Галерија науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2, 11000 Београд, Србија

Опште информације

Галерија науке и технике САНУ

Галерија је отворена за посетиоце радним даном од 10 до 20 часова, суботом од 10 до 15 часова.
Контакт: Бојана Божић, кустос

Читаоница Музеја науке и технике отворена је за кориснике радним данима осим суботе од 10 до 15 часова.
Контакт: Верица Микача, библиотекар

Историјат

Године 1988. Председништво САНУ основало је Музеј науке и технике, на предлог Одељења природно-математичких наука, Одељења техничких наука и Одељења медицинских наука, наменивши јој одговарајући простор у згради Академије. Председништво је именовало Савет Галерије, а старање о њеном раду поверено је Одељењу Института техничких наука, будућем Музеју науке и технике.

Од 1997. године када је Галерија почела са радом, па све до 2005. године Музеј науке и технике организује изложбе, предавања, попуњава и води прогам Галерије, под окриљем академика Александар Деспића.

Од 2006. године Галерија науке и технике САНУ почиње самостално да организује програмску делатност на челу са директором, академиком Александром Маринчићем.

Задатак Галерије је промоција и популаризација науке и технике. У томе циљу Галерија организује изложбе из свих области науке и технике, посебно из историје науке и технике на нашем простору, и пратеће активности, као што су: предавања, презентације, промоције књига, приказивање научних филмова...

Галерија науке и технике САНУ наставља сарадњу са Музејoм науке и технике у виду организовања програма у Галерији и уступања простора библиотеци Музеја науке и технике.

Библиотека

Галерија науке и технике САНУ

У просторијама Галерије науке и технике САНУ смештена је библиотека Музеја науке и технике, специјализована научно-техничка библиотека музејског типа. Она прибавља, чува, библиотечки обрађује и оставља на употребу читаоцима издања Музеја, значајнија и новија домаћа и страна дела и часописе из популарне науке и технологије, као и из историје науке, технике, индустрије и музеологије.

У периоду настајања Библиотеке Музеја сакупљена је одговарајућа научна и стручна литература. Тако је настао највећи део постојећег фонда књига и часописа, који чине: преузети део библиотеке расформираног Југословенског центра за техничку и научну документацију, поклони библиотека Института „Михајло Пупин”, Института материјала САНУ, Астрономско-нумеричког института САНУ, Друштва "Никола Тесла", као и мањи индивидуални поклони.

У тежњи да Библиотека што пре делује као популаризатор садржаја различитих области науке и технике, Музеј се прихватио пројекта за њено брзо оспособљавање за јавну функцију.

Рад и пружања информација из разних области, приступ књижном фонду је слободан.