У овој секцији...

Галерија САНУ

Управник: академик Душан Оташевић
Тел: (011) 2180-671, (011) 2027-244
Факс: (011) 2027-201
Адреса: Галерија САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: galerija.SANU@sanu.ac.rs

Основни подаци о Галерији САНУ

Галерија је смештена у приземљу зграде САНУ Детаљ поставке изложбе - Из прошлости манастира Хиландара, одржане у Галерији САНУ у периоду: новембар 1998 - јануар 1999. Детаљ поставке изложбе - Владимир Величковић – слике, цртежи, колажи 1990-2002, одржане у Галерији САНУ у периоду: септембар - октобар 2002. Детаљ поставке изложбе - Римски царски градови у Србији, Sirmium, Romuliana, Naissus, одржане у Галерији САНУ у периоду: октобар 1993 - јануар 1994. Детаљ поставке изложбе - Милан Јовановић, фотограф, одржане у Галерији САНУ у периоду: мај - јул 1997. Са прес конференције пред изложбу - Душан Џамоња, скулптуре, цртежи и пројекти, одржане у Галерији САНУ у периоду: новембар - децембар 2004.

Српска академија наука и уметности основала је Галерију Српске академије наука и уметности крајем 7. деценије ХХ века. Права и дужности оснивача врши САНУ. Од оснивања Галерија није самостална, већ је јединица у саставу Академије. Галеријом руководи директор у складу са одлукама које доноси Стручни савет Галерије.

Основна делатност Галерије Српске академије наука и уметности је организовање студијских, проблемских, тематских, ретроспективних, монографских изложби из области уметности, науке и културе, издавање публикација, организовање предавања везаних за изложбе, сакупљање и чување предмета из области ликовне уметности који су у власништву Српске академије наука и уметности. У Галерији се, осим сталног музичког програма – концерата, организују и предавања – праћена филмским и пројекцијама слајдова, промоције, стручни скупови, доделе награда из Фонда Иван Табаковић итд.

Смештена у најужем језгру старога града, у пешачкој зони, између више музеја факултета, библиотека, галерија и страних културних центара, Галерија САНУ спада у најпосећеније у земљи. Просечан број посетилаца једне изложбе је око 30 000. Просечан годишњи број посетилаца изложби је око 180 000.

Галерија Српске академије наука и уметности ради у адаптираном делу Академијине зграде, у простору који није наменски грађен за изложбени простор и за чување уметничких дела. Она располаже изложбеним простором површине од око 550 m2 за потребе изложбене делатности, а овај простор се, делимично или у целини, користи и за повремено излагање дела из Уметничке збирке Српске академије наука и уметности и редовно одржавање концерата.

Основну делатност Галерије финансира САНУ, односно Министарство за науку, технологију и развој, док су поједини пројекти финансирани од Министарства за културу Републике Србије и Секретаријата за културу Скупштине града Београда. Незнатан део средстава Галерија повремено добија од спонзора.

Радно време Изложбеног салона Галерије, током концертне сезоне, је сваког дана, осим понедељка, од 10 до 21 часа (од 15. априла до 15. октобра од 11 до 22), четвртком од 11 до 16 часова. Када се у Галерији не одржавају концерти, изван концертне сезоне, радно време Галерије за посетиоце изложби је сваког дана од 11 до 22 часа.

Концерти у Галерији одржавају се понедељком и четвртком од 18 часова, а концертна сезона траје од почетка октобра до краја јуна.