У овој секцији...

Географски институт

Географски институт је основан 31. маја 1947. године од стране Српске академије наука. Један од иницијатора, оснивача, и први директор Института био је академик Петар С. Јовановић. Међу директорима Института били су и академик Павле Вујевић, академик Милисав Лутовац, проф. др Душан Дукић и други.

Институт је научна установа чија је основна делатност да организује, систематски ради и унапређује научни рад у области географије.

Посебно, задатак Института је да проучава географске појаве, облике и процесе у простору, а нарочито геоморфолошке и антропогеографске. Истраживањима се обухватају просторне јединице у оквиру Србије и ширих територија Балканског полуострва.

Географски институт радове својих сарадника објављује у едицијама: „Зборник радова” и „Посебна издања”. До сада је штампано 48 Зборника радова, са више од 600 ауторских прилога, и 55 монографија.

Институт је организовао више научних скупова на актуелне географске теме и сарађује са географским институтима из академија других земаља (Бугарска, Румунија итд.). Сарадници Института учествовали су на бројним научним скуповима у земљи и иностранству.

Институт је организован у четири одељења, и то: за физичку географију (са нагласком на истраживања краса и животне средине), за друштвену географију (са нагласком на истраживања села и антропогеографска истраживања), за регионалну географију (са нагласком на геосистеме и просторно планирање) и за картографију (са нагласком на припремама база података и компјутерску обраду тих података до израде тематских карата и комплексних географских атласа).

У Институту је ангажовано 30 сарадника (међу којим је 13 доктора наука и девет магистара) који реализују пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије и других институција.

Географски институт је до сада реализовао неколико већих пројеката, међу којима се посебно издвајају Геоморфолошка (морфоструктурна) карта Србије (1:500.000), Геоморфолошка карта СФРЈ (1:500.000), Спелеолошки атлас Србије, Комплексна географска студија шарпланинских жупа, као и бројних других региона и општина у Србији.

Контакт информације

Директор: др Јасмина Ђорђевић
Адреса: Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд
Е-пошта: gijcSANU@EUnet.rs
Сајт: www.gi.sanu.ac.rs
Тел: (011) 2638-790, (011) 2636-594, (011) 2636-276, (011) 2636-395
Факс: (011) 2637-597