У овој секцији...

Институт техничких наука

Институт техничких наука Српске академије наука и уметности, под називом »Машински институт Српске академије наука«, основан је 15. VII 1947. године од стране Комитета за научне установе, универзитет и високе школе, као израз потребе за постојањем посебне установе која ће се бавити научно-истраживачким радом у области машинства.

Контакт информације

Директор: др Драган П. Ускоковић
Адреса: Кнез Михаилова 35, 11000 Београд
Е-пошта: its@itn.sanu.ac.rs
Сајт: www.itn.sanu.ac.rs
Тел: (011) 185-437, (011) 2636-994
Факс: (011) 185-263