У овој секцији...

Међународна сарадња САНУ

Међународна сарадња представља једну од основних активности и програмски приоритет Српске академије наука и уметности. Одвија се кроз:

Адреса: САНУ, Службa за међународну сарадњу, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: sasa.international@sanu.ac.rs
Тел: (011) 2027-176, (011) 2639-008
Факс: (011) 2639-008