У овој секцији...

Одељења

Одељењe за математику, физику и гео-науке

Секретар: академик Драгош Цветковић
Делатност

Тел: (011) 2639-960, (011) 2027-199
Е-п: omfg-hb@sanu.ac.rs

Одељење хемијских и биолошких наука

Секретар: академик Мирослав Гашић
Делатност

Тел: (011) 2639-960, (011) 2027-199
Е-п: omfg-hb@sanu.ac.rs

Одељење техничких наука

Секретар: академик Зоран Петровић
Делатност

Тел: (011) 2637-562, (011) 2027-226
Е-п: otmn@sanu.ac.rs

Одељењe медицинских наука

Секретар: академик Веселинка Шушић
Делатност

Тел: (011) 2637-562, (011) 2027-226
Е-п: otmn@sanu.ac.rs

Одељење језика и књижевности

Секретар: академик Предраг Пипер
Делатност

Тел: (011) 2027-225
Е-п: ojklmu@sanu.ac.rs

Одељење друштвених наука

Секретар: академик Данило Баста
Делатност

Тел: (011) 2027-232
Е-п: oidn@sanu.ac.rs

Одељење историјских наука

Секретар: академик Драгољуб Живојиновић
Делатност

Тел: (011) 2027-232
Е-п: oidn@sanu.ac.rs

Одељење ликовне и музичке уметности

Секретар: академик Милан Лојаница
Делатност

Тел: (011) 2027-225
Е-п: ojklmu@sanu.ac.rs