У овој секцији...

Огранак САНУ у Новом Саду

Војвођанска академија наука и уметности основана је 1979. године, а 1992. године ушла је у састав Српске академије наука и уметности као Огранак у Новом Саду.

Извршни одбор Огранка:

Адреса: Николе Пашића 6, 21000 Нови Сад
Сајт: www.ogranak.sanu.ac.rs
Е-пошта: sanuns@uns.ac.rs
Тел: (021) 420-210
Факс: (021) 6611-750