У овој секцији...

Председништво САНУ

Извршни одбор Председништва САНУ

  • Председник САНУ
  • Потпредседник САНУ за друштвене науке
  • Потпредседник САНУ за природне науке
  • Генерални секретар САНУ
  • Председник Огранка САНУ у Новом Саду

Душан Каназир

Одељење хемијских и биолошких наука, редовни члан

Душан Каназир

(Мошорин, 28.06.1921 .)
молекуларни биолог

Чланство у САНУ: Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 21.12.1961; редовни од 7.03.1968. Од оснивања члан Одељења хемијских и биолошких наука.

Област рада: молекуларна биологија

Школска спрема: др физиолошких наука, Universite Libre, Bruxelles, 1955.

Запослење: професор универзитета: ПМФ, Београд, редовни професор од 1968. Начелник лабораторије за мол. биол. и ендокринол. Института Борис Кидрич у Винчи, 1956-1973.

Функције у САНУ: Потпредседник САНУ од 16.12.1971 до 19.11.1981; председник САНУ од 19.11.1981 до 22.12.1994.

Приступна академска беседа: није одржао

Чланство у другим академијама: ЈАЗУ, дописни од 1975; АНУ БиХ, дописни од 1975; Атинска академија = Academy of Athens, 1975; АНУК, ван радног састава 1978; ВАНУ, ван радног састава 1984; Индијска академија наука =Indian National Science Academy, 1986.

Чланство у стручним удружењима: Српско биолошко друштво; Белгијско друштво за биохемију, 1955; Међународно друштво за биологију ћелије, 1963-1968; Европско друштво за биохемију, 1965; Америчко друштво за микробиологију; Европско друштво за радиобиологију; Европско друштво за мутагенезу.

Биографије и библиографије: Год. / САНУ 69 (1964) 457-461; 81 (1968) 367-368; 92 (1986) 307-338; 102 (1996) 361-368.

Одбори: Одбор за биомасу; МО Одбор за нефрологију; МО Одбор за 3. миленијум; МО Одбор за биомедицинска истраживања; МО Одбор "Човек и животна средина"; МО Одбор за изучавање дејства климатских фактора; МА Одбор за ендемску нефропатију.

Признања и награде: Седмојулска награда, 1961; Награда АВНОЈ, 1970, итд. Орден рада 3. реда, 1956; Орден рада са црвеном заставом, 1961; Орден заслуга за народ са златном звездом, 1965; Орден братства и јединства, 1976; Орден командира легије части (Француска), 1984.

Фотографија: САНУ Ф-560