У овој секцији...

Председништво САНУ

Извршни одбор Председништва САНУ

  • Председник САНУ
  • Потпредседник САНУ за друштвене науке
  • Потпредседник САНУ за природне науке
  • Генерални секретар САНУ
  • Председник Огранка САНУ у Новом Саду

Никола Хајдин, председник САНУ

Одељење техничких наука, редовни члан

Никола Хајдин

(Врбовско, 04.04.1923 .)
инжењер грађевинарства

Чланство у САНУ: Одељење техничких наука: дописни члан од 28.05.1970, редовни од 22.04.1976.

Област рада: грађевинарство (теорија еластичности, отпорност материјала, теорија конструкција) - лучне бране и мостови

Школска спрема: др техничких наука, Грађевински факултет (Београд) 1956; специјализација у студијском одељењу фабрике челичних конструкција Zachokke (Швајцарска)

Запослење: професор универзитета: Грађевински факултет (Београд), редовни од 1966.

Функције у САНУ: Потпредседник САНУ (за област природних наука) од 22.12.1994, реизбор 24.12.1998. до 27.02.2003; Председник Академије од 3.04.2003, реизбор 29.03.2007.

Приступна академска беседа: саопштење: Теорија танкозидних штапова и њена примена у техници. Шт.: ПИ/САНУ 452 (1972)159-164; беседа: Теорија конструкција и савремене грађевинске конструкције. Одржана 13.01.1977. Шт.: Споменица/САНУ 4 (1978) 39-47.

Чланство у другим академијама: САЗУ, спољни дописни члан од 23.04.1987; Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Paris), редовни члан од 28.09.2002; инострани члан Атинске академије наука од фебруара 2005. Год.

Чланство у стручним удружењима: Међународно друштво за мостове и високоградњу (IABSE)- председник југословенске групе; Савез друштава грђевинских конструктора Југославије , председник 1979-1982; Међународна унија за теоријску и примењену механику - председник југословенског комитета (IUTAM); Швајцарско друштво за истраживање и конструисање у области челичних конструкција; Друштво грађевинских инжењера и техничара Новог Сада; Југословенско друштво за механику (почасни); Грчко друштво за теоријску и примењену механику (Hellenic society of Theoretical and Applied Mechanics) 1998; итд.

Уреднички рад: Costruzioni metalliche, члан интернационалног научног комитета

Биографије и библиографије: Год./САНУ. 83 (1977) 185-191; 94 (1988) 329-335; 103 (1997) 345-348.

Одбори: МО Одбор за индустријализацију стамбене изградње и унапређење становања; МО Одбор за питања Копаоника; МО Одбор за проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла изван Србије; Комисија за задужбине САНУ; Комисија за сарадњу са организацијама ван Академије; Комисија за заштиту и презентцију археолошког локалитета Лепенски вир,

Признања и награде: Октобарска награда Београда (1959); Октобарска награда Новог Сада (1981); Награда АВНОЈ-а (1987); Прва награда за пројекат моста преко реке Висле у Плоцку (Пољска) (1998); Орден рада са златним венцем (1979); Орден заслуга за народ са златним венцем (1987); dr hc Националног техничког универзитета у Атини (2000)