У овој секцији...

Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу

Центар за научна истраживања чији су оснивачи Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу формиран је са циљем подстицања и развоја научно-образовне и културне делатности ширег подручја које гравитира Универзитету.

Управник: академик Никола Тасић
Адреса: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац
Е-пошта: lela@kg.ac.rs
Сајт: www.kg.ac.rs/sanu.asp
Тел: (034) 370-171, (034) 370-191, (034) 300-426
Факс: (034) 370-168