У овој секцији...

Византолошки институт

Византолошки институт САНУ основали су марта 1948. године Влада НР Србије и САН.

Контакт информације

Директор: Дописни члан Љубомир Максимовић
Адреса: Кнез Михаилова 35, 11000 Београд
Е-пошта: Inst.byz@sanu.ac.rs
Сајт: http://www.vi.sanu.ac.rs
Тел: (011) 3037-099, (011) 2637-095
Факс: (011) 3288-441