Саопштење Председништва САНУ

Из нама непознатих побуда у медијима је у више наврата наведена нетачна, али не и безопасна информација да је Председништво Српске академије наука и уметности (или сам председник САНУ, чија улога не може бити већа од улоге било ког члана Председништва) „забранила“ одржавање „разговора у оквиру округлог стола“ са темом Економски и социјални аспекти косовско-метохијског проблема: корени и алтернативни исходи решавања.

Истина је међутим, много једноставнија. Извршни одбор и Председништво САНУ су до сазнања да се уопште планира наведени скуп дошли игром случаја, десетак дана пре планираног термина одржавања (24. октобар о.г.), када је организатор скупа, академик Часлав Оцић, никога не обавештавајући, већ започео слање позива могућим учесницима. Председништво је стога једногласно стало на становиште да „у таквим околностима САНУ не може да буде укључена у било који аспект организовања овог скупа, нити да пружи окриље његовом одржавању“ из више разлога:

(1) ниједно релевантно тело САНУ (Одељење друштвених наука, Извршни одбор и Председништво) није добило ни писмено, ни усмено обавештење или макар назнаку да постоји намера да се овакав скуп организује (скуп није никада пријављен и наведен у плану скупова САНУ за 2018. годину, нити у његовим редовним допунама);

(2) пренебрегнути су сви неопходни и уобичајени кораци у прописаној процедури за организацију научних и стручних скупова у САНУ (нема мишљења одељења на чијем старању се налазе одбори укључени у организацију скупа, што је у САНУ неопходно, нема никаквих података о организационом или научном одбору, могућим рецензентима планираног зборника радова, а посебно ко би уобличио планиране констатације и препоруке и на који начин би САНУ у томе учествовала);

(3) експлицитно наведени организатори скупа у заглављу позива најблаже речено нису тачни и могу да доведу у заблуду уважене особе којима је позив упућен;

Председништво САНУ није могло да забрани скуп о коме до 30. октобра није имало ни елементарну информацију, али је не прихватајући да буде суочено са „свршеним чином“ и последицама једне исхитрене импровизације, замолило академика Часлава Оцића да процес пријављивања и организације скупа само спроведе на начин који је у САНУ прописан, о чему су му достављени и изводи из одговарајућих правилника. Укратко, овако постављена идеја скупа ствара непријатан утисак узурпације и приватизације од стране нашег колеге и представља преседан у функционисању САНУ. Посебно нам је жао што је један број угледних и компетентних стручњака погрешно информисан или заведен претпоставкама да неко због њих самих онемогућава одржавање скупа (истина је међутим, да ни у овом тренутку Председништво нема увид у то ко су позвани учесници, нити је икада у САНУ било коме ко је био позван онемогућено учешће).

Накнадани закључци два одбора којима председава академик Часлав Оцић и чијим седницама је, одржаним пре неколико дана, присуствовао као једини члан САНУ, а којима се тражи хитно одржавање наведеног скупа најкасније у наредних пет дана, свакако нису довољни, већ евентуално само почетни кораци у организацији скупова ове врсте.

Председништво САНУ је на становишту да су покренуте теме од изузетног значаја за нашу земљу, али да скупови посвећени темама везаним за Косово и Метохију у нашој кући, превасходно због свог значаја, морају бити организовани на начин како с разлогом то прописују Статут и правилници САНУ, кроз расправу и дискусије у њиховој припреми већег број академика и Одбора. Ово је неопходно, пре свега, да би се обезбедили организациони, научни и уметнички квалитети примерени нашој институцији. САНУ ће наставити да и даље тако ради, у нади да ће се у тим напорима својим колегама придружити и академик Часлав Оцић.