Директор: академик Зоран Петровић
тел: (011) 2027-152, (011) 3283-490 е-пошта: gnt@sanu.ac.rs, Bojana.Bozic@sanu.ac.rs
Адреса: Галерија науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2, 11000 Београд, Србија

 

Галерија науке и технике САНУ

 

Опште информације

Галерија је отворена за посетиоце
радним даном од 10 до 20 часова,
суботом од 10 до 15 часова.

Контакт: Бојана Божић Хреља, кустос

 

Историјат

Године 1989. Председништво САНУ основало је Музеј науке и технике, на предлог Одељења природно-математичких наука, Одељења техничких наука и Одељења медицинских наука.

Старање о раду будућег Музеја науке и технике, Председништво САНУ поверило је Одељењу Института техничких наука.

Године 1997. САНУ обезбеђује простор за Галерију науке и технике и све до 2005. године Музеј науке и технике организује изложбе и води прогам Галерије, под окриљем академика Александар Деспића.

Године 2006. Галерија добија назив Галерија науке и технике САНУ и почиње самостално да организује програмску делатност на челу са директором, академиком Александром Маринчићем.

Задатак Галерије је промоција и популаризација науке и технике. У томе циљу Галерија организује изложбе из свих области науке и технике, посебно из историје науке и технике на нашем простору, и пратеће активности, као што су: предавања, презентације, промоције књига, приказивање научних филмова.

Галерија науке и технике САНУ располаже изложбеним простором површине од око 100 m2 за потребе изложбене делатности.

Програм Галерије планира се годину дана у напред и о програму одлучује Стручни Савет Галерије науке и технике САНУ. Стручни савет броји девет чланова које је именовало Председништво САНУ.

Галерија науке и технике САНУ налази се у улици Ђуре Јакшића бр. 2, у оквиру зграде Српске академије наука и уметности.

 

Eurobank SrbijaМултимедијални водич омогућен путем пројекта "Уметност за све", који је реализовао Центар за развој инклузивног друштва, а подржала Еуробанк.