Издања која препоручујемо
 
Насловна страна

РЕЧНИК ПОЈМОВА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ

 Том I
 А - Ђ

 СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
 ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
 Београд, Кнез Михаилова 35

 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
 Београд, Обилићев венац 5

 PDFПРЕДГОВОР