СЛИКАТИ НЕ ЗНАЧИ СЛИКАТИ, СЛИКАТИ ЗНАЧИ МИСЛИТИ

Избор дела Лазара Возаревића из уметничког фонда Галерије „Лазар Возаревић“ из Сремске Митровице

Од 4. до 18. априла

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И РЕФЛЕКСИЈА – ПРОМЕНЉИВОСТ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА ДЕЛА И ЊЕГОВОГ ОКРУЖЕЊА

Мирјана Благојев

Од 4. до 18. априла

МЕНТАЛНА АРХИТЕКТОНИКА

Катаринa Трнавчевић

ОД 20. ФЕБРУАРА ДО 6. МАРТA