Унутрашња страна ветра или роман о Хери и Леандру
/ Милорад Павић . – Београд : Просвета, 1991.

Говорили: академик Милорад Павић
академик Предраг Палавестра
дописни члан Мирон Флашар
дописни члан Никша Стипчевић
Одломак из књиге читала Ивана Жигон

Уторак, 17. децембар 1991. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ