Хол испред Свечане сале Палате САНУ

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“

Председник:
академик Марко Анђелковић

Чланови:
академик Драгослав Маринковић
академик Живорад Чековић
академик Гојко Суботић
академик Видојко Јовић
академик Љубисав Ракић
академик Владимир Стевановић
академик Часлав Оцић
проф. др Ивица Радовић
др Зорка Вукмировић
проф. др Петар Пфендт
проф. др Драган Веселиновић
др Воислав Васић
проф. др Бранимир Јованчићевић
проф. др Драган Марковић
др Нешко Нешковић
проф. др Александар Јововић
др Павле Павловић
проф. др Михаило Црнобрња
проф. др Петар Булат
проф. др Иван Гржетић,
проф. др Драгица Бркић
проф. др Светлана Жунић
др Јагош Раичевић

Сарадници:
др Милка Аврамов Ивић и генерал Спасоје Мучибабић

Секретар:
Вера Батина