Хол испред Свечане сале Палате САНУ

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Председник:
академик Љубисав Ракић

Чланови:
академик Миодраг Чолић
академик Војислав Лековић
академик Милена Стевановић
академик Дејан Поповић
академик Душица Лечић-Тошевски
академик Владимир Кањух
академик Владимир С Костић
академик Драган Мицић
академик Небојша Лалић
академик Предраг Пешко
академик Небојша Радуновић
дописни члан Татјана Симић
др Селма Каназир
др СабераРуждијић
проф. др Мирјана Стоиљковић
др Сања Пековић
проф. др Иванка Марковић
проф. др Александра Исаковић
проф. др Светлана Жунић
проф. др Ласло Швитлих
проф. др Роналд ГросартМатичек, инострани члан САНУ
проф. др Берислав Злоковић
проф. др Милан Димитријевић, академик САЗУ
проф. др Ивица Милошевић
др Весна Књегињић
проф. др Зоран Реџић
др Лидија Лазаревић
др Милорад Гојковић
др Љубица Рогач
др Верица Јовановић
др Снежана Ђукић