Хол испред Свечане сале Палате САНУ

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РЕПРЕСИЈЕ (ГОЛИ ОТОК И ДРУГИ ЛОГОРИ И ЗАТВОРИ)

Председник:
академик Драгослав Михаиловић

Чланови:
академик Љубодраг Димић
академик Александар Костић
Драган Миленковић
Мирослав Манић
Зорица Маринковић