Хол испред Свечане сале Палате САНУ

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ФАУНЕ СРБИЈЕ

Председник:
академик Радмила Петановић

Чланови:
академик Душан Чампраг
академик Марко Анђелковић
академик Владимир Стевановић
др Георг Џукић, н. саветник – научни секретар Одбора
др Драга Јанковић, н. саветник
др Воислав Васић, н. сарадник
проф. др Љубодраг Михајловић
проф. др Жељко Томановић
проф. др Зоран Марковић
проф. др Анте Вујић
проф. др Љиљана Томовић
др Љиљана Протић н. сарадник
проф. др Срећко Ћурчић

Секретар:
Вера Батина

Сарадници Одбора: проф. др Иво Караман, проф. др Владимир Жикић, проф. др Љубиша Станисављевић, проф. др Милан Радивојевић, проф. др Снежана Раденковић, др Александар Ћетковић, др ИмреКризманић, др Дејан Стојановић н. сарадник, др Душко Ћировић и др Милан Пауновић, музејски саветник