Одбори и пројекти одељења ликовне и музичке уметности

ОДБОР ЗА РЕЧНИК ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Председник: академик Милан Лојаница
Чланови Одбора: академик Светомир Арсић Басара, академик Душан Оташевић, дописни члан Милан Марић, др Љиљана Стошић; сарадници: Жана Гвозденовић, Дијана Милашиновић-Марић, дописни члан Миодраг Бата Марковић;  секретар: Мирољуб Кушић
Пројекат: Речник појмова из области ликовних уметности и архитектуре (руководилац: академик Милан Лојаница)

ОДБОР ЗА ИЗРАДУ ЛЕКСИКОНА УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ
Председник: академик Дејан Деспић
Чланови Одбора: Надежда Мосусова, Ивана Миловановић, Тамара Томић-Вајагић и Љиљана Мишић
Главни уредник: Гордан Драговић
Пројекти: Лексикон уметничке игре (руководилац: академик Дејан Деспић); Савремена српска музичка сцена (руководилац: академик Дејан Деспић; сарадници: др Надежда Мосусова, проф. др Роксанда Пејовић, др Мелита Милин, др Катарина Томашевићм, др Биљана Милановић, Мирка Павловић, Милица Зајцев)

ОДБОР  ЗА ЗАШТИТУ СРПСКЕ МУЗИЧКЕ БАШТИНЕ
Председник: академик Исидора Жебељан
Чланови Одбора: др Драгољуб Катунац, др Борислав Чичовачки, мр Милана Стојадинoвић – Милић, Маја Чоловић Васић; сарадници: Слободан Варсаковић и Мирко Јеремић
Пројекти: Снимање компакт дискова и касета (руководилац: академик Исидора Жебељан); Савремена српска музичка сцена (руководилац: академик Дејан Деспић; сарадници: др Надежда Мосусова, др Роксанда Пејовић, др Мелита Милин, др Катарина Томашевић, др Биљана Милановић, Мирка Павловић, Милица Зајцев);  Легат Олге Јеврић (руководилац: академик Душан Оташевић; сарадник: Жаклина Марковић)