Значај примењених истраживања за развој науке и решавање проблема праксе у савременом друштву

„Значај примењених истраживања за развој науке и решавање проблема праксе у савременом друштву“, назив је међународне научне конференције која ће бити одржана у сали 2 САНУ, у петак, 15. новембра, с почетком у 10 сати.

На скупу ће учествовати угледни методолози из Србије, Kине, Русије, Италије, Бугарске, Хрватске, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Судана, Македоније и Црна Горе.

Циљ конференције је, између осталог, да се на аргументован и критички начин укаже на значај примењених истраживања за развој науке и решавање проблема праксе у савременом друштву, као и да упозори на последице неадекватних примењених истраживања и штетности квазинаучних сазнања по развој савременог друштва.

Како је истакнуто, потребно је научној и широј друштвеној јавности, посебно одговорним за научноистраживачку делатност, скренути пажњу на потребу за примењеним дијагностичким и прогностичким истраживањима без којих нема објективних, научно истинитих сазнања. Отуда је потребно критички сагледати место, улогу и значај методологије друштвених наука и посебних методологија унутар њих у конципирању и вођењу примењених истраживања у пољу друштвено-хуманистичких наука.

Генерални покровитељ и суорганизатор конференције је Академијски одбор за биомедицинска истраживања САНУ, уз Институт за Српску културу из Приштине, привремено измештен у Лепосавић и Пословни и правни факултет Универзитета Унион „Никола Тесла“ из Београда. Медијски покровитељ је Удружење новинара Војводине, а конференцију је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.