Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију – нова јединица САНУ

На Дан Српске академије наука и уметности, 19. новембра, уз присуство великог броја званица, свечано је отворен Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ, који се налази у улици Вука Караџића 3. Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију отворили су Радослав Зеленовић, управник Aудиовизуелног архива, и академик Василије Крестић, управник Архива САНУ. Ново здање у коме ће се дигитализовати грађа САНУ простире се на четри нивоа.У сутурену се налази сервер дворана, а у приземљу и мезанину опрема најновије генерације на којој ће се вршити дигитализација. У саставу Архива је и мултифункционалан дворана на првом спрату у којој ће се одржавати скупови, конференције и трибине на тему дигитализације, али и на друге теме када се за то укаже прилика. Дворана је опремљена најсaвременијом техником за ту намену.

Српска академија наука и уметности је основала Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију имајући у виду чињеницу да дигитализација културног наслеђа постаје један од приоритетних задатака који има за циљ не само његово очување и промоцију већ и очување националног идентитета.

Крајем прошле године почели су грађевински радови и набавка опреме, а оспособљена је и једна просторија у непосредној близини Архива САНУ ради лакше и безбедније дигитализације грађе која се тамо налази. Такође, завршени су радови на формирању истуреног одељења у Архиву Српске православне цркве у Сремским Карловцима где ће се дигитализовати архивска грађа која је на старању САНУ. Ово одељење треба да буде свечано отворено 7. децембра.

До сада је набављен највећи део опреме за несметани почетак рада Архива.У првој половини наредне године набавиће се додатна опрема која ће омогућити да се послови дигитализације обављају по највишим стандардима. У првим годинама рада приоритет Аудиовизуелног архива биће дигитализација културног наслеђа које се налази у САНУ, с надом да ће у наредним годинама целокупна културна заоставштина коју чува САНУ бити дигитализована и доступна јавности.