Предавања

Галерија науке и технике САНУ, поред организовања изложби из свих области науке и технике, велику пажњу посвећује и организовању пратећих активности, као што су предавања, презентације, промоције књига, едукативне радионице и приказивање научних филмова.

Предавања у Галерији науке и технике представљају пропратни програм већини изложби и најчешће се одржавају у циклусу од неколико предавања.

Посебан циклус предавања у Галерији јесте Меморијални циклус предавања Академик Александар Деспић. Овај циклус предавања започео је 2005. године након смрти академика Александра Деспића који је и основао Музеј науке и технике и Галерију науке и технике.

Меморијални циклус предавања Академик Александар Деспић одржава се једном или два пута годишње и обухвата шест или више предавања која чине заокружену тематску целину, а за која Стручни савет Галерије сматра да заслужују посебну пажњу.

У Галерији науке и технике САНУ организују се и предавања независно од излагачког програма, најчешће у виду дебата или округлих столова са актуелном темом.