Центар за научноистраживачки рад САНУ
и Универзитета у Крагујевцу

Центар за научнoистраживачки рад, чији су оснивачи Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу, основан је 21.мaja 1991. године са циљем подстицања и развоја научно-образовне и културне делатности ширег подручја које гравитира Универзитету.

Први управник Центра био је академик Драгослав Срејовић (1931‒1996), археолог родом из Крагујевца, који је ту дужност обављао од оснивања Центра до своје смрти, 1996. године. Наследио га је академик Никола Тасић (1932‒2017), археолог, који је дужност управника Центра обављао до 2010. године. Године 2016. академик Иван Гутман, хемичар, професор емеритус Универзитета у Крагујевцу, именован је у другом мандату за управника Центра, на период од четири године.

Године 2011. Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу потписали су Уговор о регулисању међусобних односа, а 2017. године донесен је Правилник о раду и промењена је организациона структура Центра у циљу његовог ефикаснијег рада.

Управник: академик МИЛОШ ЂУРАН
Секретар: ЛЕЛА ВУЈОШЕВИЋ
Е-пошта: lela.vujosevic@kg.ac.rs
Веб-сајт: http://www.kg.ac.rs/centar_sanu.php
Тел: (034) 370-270
Факс: (034) 370-168