Контакт

Управник послова

Управник: др БОЈАН БУГАРЧИЋ +381 11 2027-106 sasadir@sanu.ac.rs
Административни секретар: МИЛИЦА БАТИНА +381 11 2027-106 sasadir@sanu.ac.rs

Сектор за послове Председништва

Шеф кабинета: ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ +381 11 2027-252, 2027-253 presidency@sanu.ac.rs

Одељења САНУ

Одељење за математику, физику и гео-науке

Секретар одељења: ак. МИЛАН ДАМЊАНОВИЋ +381 11 2027-199 omfg-hb@sanu.ac.rs
Административни секретар: ГОРДАНА МИЉКОВИЋ +381 11 2027-199 omfg-hb@sanu.ac.rs

Одељењe хемијских и биолошких наука

Секретар одељења: +381 11 2027-199 omfg-hb@sanu.ac.rs
Административни секретар: ГОРДАНА МИЉКОВИЋ +381 11 2027-199 omfg-hb@sanu.ac.rs

Одељење техничких наука

Секретар одељења: ак. СЛОБОДАН ВУКОСАВИЋ +381 11 2027-226 otmn@sanu.ac.rs
Административни секретар: НАТАША СТАНИШИЋ +381 11 2027-226 otmn@sanu.ac.rs

Одељење медицинских наука

Секретар одељења: ак. ДРАГАН МИЦИЋ +381 11 2027-226 otmn@sanu.ac.rs
Административни секретар: НАТАША СТАНИШИЋ +381 11 2027-226 otmn@sanu.ac.rs

Одељење језика и књижевности

Секретар одељења: ак. ЗЛАТА БОЈОВИЋ +381 11 2027-225 ojklmu@sanu.ac.rs
Административни секретар: ЛИДИЈА ЛУТОВАЦ +381 11 2027-225 ojklmu@sanu.ac.rs

Одељење друштвених наука

Секретар одељења: ак. КОСТА ЧАВОШКИ +381 11 2027-138 oidn@sanu.ac.rs
Административни секретар: АЛЕКСАНДРА ЋУПУРДИЈА +381 11 2027-232 oidn@sanu.ac.rs

Одељење историјских наука

Секретар одељења: ак. ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ +381 11 2027-232 oidn@sanu.ac.rs
Административни секретар: АЛЕКСАНДРА ЋУПУРДИЈА +381 11 2027-232 oidn@sanu.ac.rs

Одељење уметности

Секретар одељења: ак. ИВАН ЈЕВТИЋ +381 11 2027-225 ojklmu@sanu.ac.rs
Административни секретар: ЛИДИЈА ЛУТОВАЦ +381 11 2027-225 ojklmu@sanu.ac.rs

Служба САНУ

Сектор за послове Председништва

Руководилац сектора: БИЉАНА ШУПУТ +381 11 2027-129 biljana.suput@sanu.ac.rs

Сектор за правне и административне послове

Руководилац Сектора: ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ +381 11 2027-250 jelena.popovic@sanu.ac.rs

Сектор за издавачку делатност

Руководилац Сектора: СНЕЖАНА БУКАРИЦА +381 11 2027-154 izdavacka@sanu.ac.rs

Сектор за рачуноводствене и финансијске послове

Руководилац Сектора: ТАМАРА РАДАКОВИЋ +381 11 2027-224 racunovodstvo@sanu.ac.rs

Сектор за организацију скупова, предавања и међународну сарадњу

Руководилац Сектора: ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ +381 11 2027-142 jelena.cetkovic@sanu.ac.rs

Служба за односе с јавношћу

Руководилац Сектора: ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ +381 11 2027-182 prsluzba@sanu.ac.rs

Сектор за послове Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, фондација, задужбина и легата

Руководилац Сектора: ЉИЉАНА ПЕРОВИЋ +381 11 2027-287 fond@sanu.ac.rs

Сектор за техничке послове, физичко обезбеђење и противпожарну заштиту

Руководилац Сектора: МИЛАН МАРКОВИЋ +381 11 2027-228 milan.markovic@sanu.ac.rs

Група за информационе технологије

Координатор групе, админ.: ЈАСМИНА МАРКОВИЋ +381 11 2027-149 jasmina.markovic@sanu.ac.rs

Група за послове штампе и документације

Координатор групе: БОШКО ЈУГОВИЋ +381 11 2027-128 stamparija@sanu.ac.rs

Јединице САНУ

Библиотека САНУ

Управник: ак. МИРО ВУКСАНОВИЋ +381 11 2027-260 miro.vuksanovic@sanu.ac.rs
Заменик упр. Библиотеке САНУ: ДАНКА КУЖЕЉ +381 11 2027-174 danka.kuzelj@bib.sanu.ac.rs
Информације: МАРИЈАНА ПЕШИЋ +381 11 2027-239 marijana.pesic@bib.sanu.ac.rs
Трибина Библиотеке САНУ: БИЉАНА ЈОЦИЋ +381 11 2027-164 biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs

Аудиовизуелни архив и Центар за дигитализацију САНУ

Управник АВА и центра
за дигитализацију САНУ:
aк. АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ +381 11 2027-334 akostic@f.bg.ac.rs
Административни секретар: ЈУЛИЈА ПОПОВИЋ +381 11 2027- 339 avacentar@sanu.ac.rs

Архив САНУ

Управник: дописни члан МИРА РАДОЈЕВИЋ +381 11 2027-120 arhiv@sanu.ac.rs
Заменик упр. Архива САНУ: МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ +381 11 2027-118 arhiv@sanu.ac.rs

Галерија САНУ

Управник: ак. ДУШАН ОТАШЕВИЋ +381 11 2027-143 otasevic.dusan@gmail.com
Зам. упр. Галерије: ЈЕЛЕНА МЕЖИНСКИ МИЛОВАНОВИЋ +381 11 2027-143 jelena.mezinski@sanu.ac.rs
Шеф изложб. салона: КАТАРИНА ЖИВАНОВИЋ +381 11 2027-242 galerija.sanu@sanu.ac.rs

Галерија науке и технике САНУ

Управник: ак. ЗОРАН ПЕТРОВИЋ +381 11 2027-226 gnt@sanu.ac.rs
Кустос: БОЈАНА БОЖИЋ +381 11 2027-152 bojana.bozic@sanu.ac.rs
Кустос: ЈАСМИНА КОВАЧЕВИЋ +381 11 2027-152 gnt@sanu.ac.rs

Архив на старању САНУ у Сремским Карловцима

Управник: др ЖАРКО ДИМИЋ +381 21 881-757 arhivsanusk@gmail.com

Огранци САНУ

Огранак САНУ у Новом Саду

Председник: ак. СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ +381 21 420-210 sanuns@uns.ac.rs
секретар: ак. ТЕОДОР АТАНАЦКОВИЋ +381 21 420-210 sanuns@uns.ac.rs

Огранак САНУ у Нишу

Председник: дописни члан ВЛАДА ВЕЉКОВИЋ +381 18 257-997 sanuni@ni.ac.rs
секретар: АНЂЕЛКА МИЛИНЧИЋ +381 18 257-997 sanuni@ni.ac.rs

Центар у Крагујевцу

Управник: доп.чл. МИЛОШ ЂУРАН +381 34 63-93-010 milos.djuran@pmf.kg.ac.rs
секретар: ЛЕЛА ВУЈОШЕВИЋ +381 34 63-93-010 lela.vujosevic@kg.ac.rs

Институти САНУ

Географски институт „Јован Цвијић“

Директор: др МИЛАН РАДОВАНОВИЋ +381 11 2636-395, 2636-594 general@gi.sanu.ac.rs

Математички институт

Директор: др ЗОРАН ОГЊАНОВИЋ +381 011 2630-170, 2180-591 office@mi.sanu.ac.rs

Музиколошки институт

Директор: др КАТАРИНА ТОМАШЕВИЋ +381 11 2639-033 musicinst@music.sanu.ac.rs

Византолошки институт

Директор: др БОЈАНА КРСМАНОВИЋ +381 11 2637 095,  3288-441 Inst.byz@vi.sanu.ac.rs

Етнографски институт

Директор: Проф. др ДРАГАНА РАДОЈИЧИЋ +381 11 2636-987, 2636-804 eisanu@ei.sanu.ac.rs

Балканолошки институт

Директор: др ВОЈИСЛАВ ПАВЛОВИЋ +381 11 2639-830 balkinst@bi.sanu.ac.rs

Институт за српски језик

Директор: др СОФИЈА МИЛОРАДОВИЋ +381 11 2635-590, 181-383 isj@isj.sanu.ac.rs

Институт техничких наука

Директор: ак. АНТОНИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ +381 11 2185-437, 2636-994 its@itn.sanu.ac.rs