Огранак САНУ у Новом Саду

Огранак Српске академије наука и уметности у Новом Саду основан је сједињавањем Војвођанске академије наука и уметности, основане 1979. године, и Српске академије наука и уметности, после доношења Закона о Српској академији наука и уметности од 29. јула 1992. године. Сви чланови Војвођанске академије (32) примљени су у Српску академију у истом звању и као чланови Огранка наставили су да раде на истим пројектима и програмима. Огранак има Извршни одбор и Скупштину на којима се у највећој мери аутономно одлучује о плану и програму рада.

Огранак је смештен у згради Платонеум која представља значајну културну баштину, задужбину владике Платона Атанацковића, у којој је раније била смештена Прва српска читаоница у Новом Саду, Матица српска и друге образовне и културне установе Војводине.

Данас је Огранак носилац бројних научних пројеката који се остварују у оквиру САНУ или самостално. Његова активност се одвија и кроз рад научних и културних трибина и галерије, кроз сарадњу са научним и образовним установама Новог Сада и Војводине и међународну сарадњу, посебно са академијама наука у регији.

Председник: академик СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ
Потпреседник: академик ЈАСМИНА ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР
Секратар: дописни члан СЛОБОДАН Б. МАРКОВИЋ
Адреса: Николе Пашића 6, 21101 Нови Сад
Тел: (021) 420-210; 420-209; 420-208
Факс: (021) 6611-750
Е-пошта: sanuns@uns.ac.rs
Сајт: http://www.ogranak.sanu.ac.rs