Институт техничких наука

Институт техничких наука САНУ (Институт) је основан 15. јула 1947. године решењем Комитета за научне установе, универзитете и високе школе, под именом Машински институт Српске академије наука. Формирање Института дошло је као природна последица створених услова и потреба САНУ за постојањем посебне установе која би се бавила научноистраживачким радом из области машинства, имајући у виду послератни индустријски развој и индустријско-техничко осамостаљивање земље.

Институт се налази на старању Одељења техничких наука (ОТН) САНУ, са циљем ширења учешћа Академије у научним пројектима за потребе привреде и производње у Србији, али исто тако, и ради омогућавања активног рада чланова Одељења у областима техничких наука

Године 1969. Машински институт „Владимир Фармаковски“ прераста у Институт техничких наука САНУ, са циљем ширења учешћа Академије у научним пројектима за потребе привреде и производње у Србији, али и ради омогућавања активног рада чланова Одељења у областима техничких наука.

Институтом су до данас руководили: академик Владимир Фармаковски (1947–1954), дописни члан САНУ Душан Величковић (1954–1963), академик Ненад Зрнић (1963–1980), проф. др Бранислав Билен (1980–2001), проф. др Драган Ускоковић (2001–2011) и академик Зоран Ђурић (од 2011. године).

Институт обавља научноистраживачку делатност као научни институт, који је основан као установа, у складу са прописима о јавним службама, а оснивачка права према Институту има САНУ.

Институт техничких наука САНУ је научна установа која обавља научноистраживачку делатност из области техничко-технолошких и природних наука. Институт подстиче развој ове научне области и унапређује истраживања у њој, а у сарадњи са сродним научним установама у земљи и иностранству. Институт у сарадњи са привредом или самостално, остварује примену својих достигнућа.

Од оснивања, па наредне три деценије, Институт се бавио машинским проблемима и био је тесно повезан са привредним организацијама. И наредне две деценије научна истраживања су била углавном концентрисана на техничке науке да би се почетком 21. века фокус пребацио на природне науке. Последњих неколико година, на сугестију ОТН, чине се напори да се пројекти природних наука повежу са пројектима техннолошког развоја, чиме би се проблематика Института делимично вратила проблематици дефинисаној при оснивању Института.

Познати су напори и успеси сарадника Института у изградњи бродова, железничких возила, електромобила, електрана, али и мостова, грађевина, као и развоју нових материјала.

У Институту је ангажовано 39 сарадникa (међу којима је 27 доктора наука и 12 истраживача) који реализују пројекте финансиране углавном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и у мањој мери од других институција.

Директор
(у в.д. статусу):
Академик АНТОНИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ
Адреса: Кнез Михаилова 35, п.п. 377, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: its@itn.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.itn.sanu.ac.rs
Тел: +381 11 2185-437, 2636-994
Факс: +381 11 2185-263