Математички институт

Математички институт САНУ је основан 1946. године као први институт Српске академије наука. Први Научни савет чинили су академици: Милутин Миланковић, Богдан Гавриловић, Антон Билимович, Војислав Мишковић, Никола Салтиков, Јован Карамата и Радивој Кашанин.

Математички институт САНУ је институционални члан Европског математичког друштва, са 70 сарадника (45 доктора наука) из Београда, Новог Сада и Ниша. Институт обавља научноистраживачку делатност у математици, механици и рачунарству. Сарадници Института су ангажовани на 10 националних пројеката, као и на међународним пројектима из програма H2020 и COST. У реализацију истраживања укључено је и више од 200 спољних сарадника, наставника са универзитета из целе Србије. У Институту је организована локална редакција реферативног математичког часописа Zentralblat Math.

Институт је организован у три одељења (за математику, за механику и за рачунарство и примењену математику) са осам сталних семинара, а суорганизатор је седам конференција. Институт самостално или као суиздавач објављује пет часописа и едицију Зборник радова. Часопис Publications de l’Institut Mathematique излази редовно од 1932. године. У едицији Посебна издања штапају се наслови од интереса за популаризацију математике.

Библиотека Института, са више од 15.000 књига и 65.000 свезака часописа је највећа математичка библиотека у региону и на располагању је целој математичкој заједници.

Сарадња са привредом и државним институцијама остварена је кроз мултидисциплинарна истраживања у областима информационе безбедности, оптимизације и дигитализације.

У Институту су развијени јавно доступни програмски системи за представљање дигитализоване баштине: Дигитална народна библиотека Србије, „еБиблиотека“ часописа и Каталог непокретних споменика културе који спадају у највеће европске репозиторијуме.

Посебна пажња је посвећена промоцији математике, па је Институт покретач манифестације Мај ‒ месец математике, највеће манифестације те врсте у Србији.

Према последњем рангирању Националног савета за науку, Институт је друга најуспешнија истраживачка организација у Србији, мерено бројем радова по истраживачу, док се од 2013. године налази у 6% најутицајнијих светских истраживачких институција на интернету на листи Webometrics.

 

Директор: др ЗОРАН ОГЊАНОВИЋ
Адреса: Кнез Михаилова 36, п.п. 367, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: office@mi.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.mi.sanu.ac.rs
Тел: +381 011 2630-170, 2180-591, 2630-485
Факс: +381 011 2186-105