Изложбе у Библиотеци САНУ

Стална изложба на улазу у Библиотеку обухвата кратак приказ изабраних најстаријих и уникатних издања из збирке Библиотеке САНУ, као и књиге и предмете из неких од легата који се такође чувају у Библиотеци.
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, новина су и камерне изложбе поводом јубиларних годишњица рођења преминулих чланова, од Српског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности, као и изложбе које тематски прате научне скупове, трибине, предавања, конференције и друге догађаје у САНУ.
Изложбе се смењују сваког месеца а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ.
У холу Библиотеке редовно се излажу најновија издања САНУ, као и избор најновијих и најзначајнијих наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама и институцијама у иностранству.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Алекса Шантић (1868–1924–2018)

(Мостар, 27.5.1868 – Мостар, 2.2.1924)

Био је српски књижевник. Један је од највећих српских песника с краја 19. века. Након школовања у Трсту и Љубљани за трговца, вратио се у Мостар где се брзо укључио у културни живот родног града. Од 1887. године био је сарадник листова Голуб, Босанска вила, Нова Зета, Јавор и Отаџбина, а исте године је објавио и прву збирку песама. Био је изабран за првог потпредседника мостарског пододбора Просвете, а 1896. године, када је покренут лист Зора, постао је један од њених првих уредника. Поред љубавне поезије, неизбрисив траг у српској књижевности оставила је и његова родољубива поезија инспирисана дубоким патриотизмом и бунтом. Дописни члан Српске краљевске академије постао је 1914. године. Умро је у Мостару 1924. године.