Изложбе у Библиотеци САНУ

Стална изложба на улазу у Библиотеку обухвата кратак приказ изабраних најстаријих и уникатних издања из збирке Библиотеке САНУ, као и књиге и предмете из неких од легата који се такође чувају у Библиотеци.
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, новина су и камерне изложбе поводом јубиларних годишњица рођења преминулих чланова, од Српског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности, као и изложбе које тематски прате научне скупове, трибине, предавања, конференције и друге догађаје у САНУ.
Изложбе се смењују сваког месеца а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ.
У холу Библиотеке редовно се излажу најновија издања САНУ, као и избор најновијих и најзначајнијих наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама и институцијама у иностранству.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Јован Гавриловић

(Вуковар, 3. новембар 1796 – Дубровник, 27. јул 1877)

Био је српски историчар, политичар и географ. Када се доселио у Србију 1831. године, обављао је различите цењене високе државне послове. Био је секретар Великог суда, директор кнежевске канцеларије, министар финансија, члан Државног савета, управитељ трговачке школе, председник Српског ученог друштва, трећи намесник Милана Обреновића после смрти Михаила Обреновића. Дао је велики допринос развоју просвете у Србији и модерном организовању српске државе. Умро је у Београду 27. јула 1877. године.

Камерна изложба у Библиотеци САНУ одржаће се од 15. до 31. децембра 2021. године.