Изложбе у Библиотеци САНУ

Стална изложба на улазу у Библиотеку обухвата кратак приказ изабраних најстаријих и уникатних издања из збирке Библиотеке САНУ, као и књиге и предмете из неких од легата који се такође чувају у Библиотеци.
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, новина су и камерне изложбе поводом јубиларних годишњица рођења преминулих чланова, од Српског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности, као и изложбе које тематски прате научне скупове, трибине, предавања, конференције и друге догађаје у САНУ.
Изложбе се смењују сваког месеца а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ.
У холу Библиотеке редовно се излажу најновија издања САНУ, као и избор најновијих и најзначајнијих наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама и институцијама у иностранству.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Јован Томић (1869–1932–2019)

(Нова Варош, 9. мај 1869 – Београд, 22. јул 1932)

Био је српски историчар. Претежно се бавио истраживањима српске историје под Османским царством. Био је секретар Академије друштвених наука СКА од 22. фебруара 1908. до 22. фебруара 1913. и од 6. марта 1928. до 7. марта 1931. године. Као управник Народне библиотеке у Београду радио је од 1903. до 1927. године. Дописни члан Српске краљевске академије постао је 30. јануара 1903. године, а редовни 3. фебруара 1906. године. Умро је у Београду 22. јула 1932. године.

Изложба траје од 30. октобра до 15. новембра 2019. године.