Изложбе у Библиотеци САНУ

У холу Библиотеке редовно се излажу издања САНУ, као и избор најновијих значајних наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама у иностранству.

Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, Библиотека поставља камерне изложбе са грађом из својих збирки. Изложбе се организују поводом јубиларних годишњица рођења чланова Друштва српске словесности (ДСС), Српског ученог друштва (СУД), Српске краљевске академије (СКА) и Српске академије наука и уметности (САНУ), као и поводом значајних јубилеја из српске науке и културе.

Изложбе у Библиотеци САНУ отворене су за посетиоце радним данима од 8 до 16 часова.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Станоје Станојевић

(Нови Сад, 12. август 1874 ‒ Беч, 30. јул 1937)

Био је српски историчар, професор Универзитета у Београду, енциклопедиста, оснивач и председник Историјског друштва у Новом Саду, почасни члан Матице српске, редовни члан Српске краљевске академије и један од наших најзначајнијих представника националне науке и културе. Објавио је много чланака, расправа, критика, есеја и приказа из националне историје у разним научним, стручним и књижевним часописима, као и фељтона у дневним листовима. Бавио се проучавањем старих извора, посебно биографијом Стефана Немање, затим изучавањем Византије, а велику пажњу посветио је и династији Немањића. Станојевићев рад на Народној енциклопедији: српско-хрватско-словеначкој, штампаној у четири тома у периоду од 1925. до 1929. године, био је најзначајнији културни пројекат у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Енциклопедију је издао Библиографски завод из Загреба. Станојевић је за рад на овој књизи окупио најугледније научнике, културне и политичке раднике из сва три народа који су написали 12.000 одредница. Штампана је у 14.000 примерака, а имала је око 10.000 претплатника. Библиографски и методолошки приступ који је имао Станоје Станојевић представљао је стандард и узор за наредне подухвате ове врсте. Енциклопедија је и данас део референсне збирке сваке научне библиотеке јер окупља знања која превазилазе границе времена у којем је настала. Из посебне библиотеке Марка Ристића биће изложен први том из 1925. године. Из збирки Библиотеке САНУ биће изложена и друга Станојевићева дела ‒ монографије и радови објављени у Академијиним издањима, зборницима и периодичним публикацијама, његова приступна беседа Постанак српског народа као и радови о њему. Из збирке фототеке Библиотеке биће изложене и две фотографије.

Аутор изложбе је Сања Петровић.

Камерна изложба траје од 14. фебруара до 15. марта 2024. године у пријемном холу Библиотеке САНУ.