Изложбе у Библиотеци САНУ

Стална изложба на улазу у Библиотеку обухвата кратак приказ изабраних најстаријих и уникатних издања из збирке Библиотеке САНУ, као и књиге и предмете из неких од легата који се такође чувају у Библиотеци.
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, новина су и камерне изложбе поводом јубиларних годишњица рођења преминулих чланова, од Српског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности, као и изложбе које тематски прате научне скупове, трибине, предавања, конференције и друге догађаје у САНУ.
Изложбе се смењују сваког месеца а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ.
У холу Библиотеке редовно се излажу најновија издања САНУ, као и избор најновијих и најзначајнијих наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама и институцијама у иностранству.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Слободан Јовановић (1869–1958–2019)

(Нови Сад, 21. новембар 1869 – Лондон, 12. децембар 1958) Био је правник, историчар, политичар и писац, професор универзитета (Велика школа и Универзитет, Београд) и председник владе у избеглиштву у Лондону, ректор Универзитета у Београду и декан Правног факултета. Дописни члан Академије постао је 4. фебруара 1905, а редовни 4. фебруара 1908. године. Председник Академије био је од 1928. до 1931. године. Објавио је велики број научних радова и утемељио уставно право у Србији. Био је и зачетник социологије религије као научне дисциплине у српској науци. Умро је у Лондону 12. децембра 1958. године.