Изложбе у Библиотеци САНУ

Стална изложба на улазу у Библиотеку обухвата кратак приказ изабраних најстаријих и уникатних издања из збирке Библиотеке САНУ, као и књиге и предмете из неких од легата који се такође чувају у Библиотеци.
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, новина су и камерне изложбе поводом јубиларних годишњица рођења преминулих чланова, од Српског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности, као и изложбе које тематски прате научне скупове, трибине, предавања, конференције и друге догађаје у САНУ.
Изложбе се смењују сваког месеца а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ.
У холу Библиотеке редовно се излажу најновија издања САНУ, као и избор најновијих и најзначајнијих наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама и институцијама у иностранству.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Александар Дероко (1894–1988-2019)

(Београд, 4. септембар 1894 – Београд, 30. новембар 1988)

Био је инжењер архитектуре, професор Архитектонског факултета, Филозофског факултета (историја архитектуре) и писац. У архитектури су га инспирисали ранохришћански, византијски и српски средњовековни споменици. Стварао је у неколико архитектонских праваца, а највише у српском националном стилу и модерни. Дописни члан Академије постао је 14. јуна 1955, а редовни 20. децембра 1961. године. Умро је у Београду 30. новембра 1988. године.

Изложба траје од 27. марта до 26. априла 2019. године.