Изложбе у Библиотеци САНУ

Стална изложба на улазу у Библиотеку обухвата кратак приказ изабраних најстаријих и уникатних издања из збирке Библиотеке САНУ, као и књиге и предмете из неких од легата који се такође чувају у Библиотеци.
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, новина су и камерне изложбе поводом јубиларних годишњица рођења преминулих чланова, од Српског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности, као и изложбе које тематски прате научне скупове, трибине, предавања, конференције и друге догађаје у САНУ.
Изложбе се смењују сваког месеца а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ.
У холу Библиотеке редовно се излажу најновија издања САНУ, као и избор најновијих и најзначајнијих наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама и институцијама у иностранству.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Зоран Константиновић (1920–2007–2020)

(Београд, 5. јун 1920 – Београд, 27. мај 2007)

Био је филолог, историчар књижевности, професор Универзитета у Инсбруку. Његов научни рад обухвата три главне области: теорију књижевне компаратистике, методологију науке о књижевности и поетику немачког и европског експресионизма. За нашу науку посебан значај имају радови који се односе на везе српске и немачке књижевности и културе. У Српску академију наука и уметности изабран је најпре у својству члана ван радног састава 1988. године. Дописни члан постао је 1. марта 1991, а редовни 27. октобра 1994. године. Умро је у Београду 2007. године.

(Камерна изложба у Библиотеци САНУ траје од 11. марта до 3. априла 2020. године.)