За све ово време колико имам част да будем члан Српске академије наука и уметности, много сам се пута и увек изнова уверавао од колике је важности да Академија у сваком погледу буде своја, самосвојна, одмерена, умерена, достојанствена, али и спремна да се суочи са најсложенијим и најважнијим друштвеним и националним питањима. Да, једном речи, буде достојна традиције коју баштини и сени свих оних наших великих претходника који су њеним ходницима корачали и под њеним кровом стварали своја научна и уметничка дела, али и историју српског народа, из којег је Академија потекла и у чијем се окриљу и данас остварује. Српска академија је, отуда, била и остала дужна и власна да одговара на изазове бременитих времена и свакојаких искушења за народ, државу, као и саму себе, што је она, рекао бих, увек доследно и чинила.

Академија је врло сложен и деликатан „организам”, један сасвим посебан спој рада и стваралаштва, драгоцени амалгам њених чланова и структура: Академија је активни учесник у промишљању друштвених токова и процеса, промотер и носилац сарадње са академском, научном и уметничком заједницом, чинилац у односима с јавношћу и у бројним другим  важним активностима, и њом се зато мора пажљиво и умешно руковати како би на најбољи начин могла да испуни све своје задатке и обавезе. Највиши дом науке и уметности у Србији налази се у овом историјском тренутку у турбулентном друштвеном и политичком окружењу оптерећеном проблемима за које нема брзих и лаких решења, дубоким поделама на линијама најважнијих стратешких, али и оних приземнијих, дневнополитичких, питања и интереса и у наметнутим нам околностима прекомпоновања односа и одмеравања снага на глобалном нивоу. Није, стога, недоумица с којом се Академија суочава – како и куда даље – пуко реторичко питање, већ одлука која ће одредити и њен садашњи пут и њену ближу, али и даљу будућност. Делим, у том смислу, уверење једног броја чланова САНУ да би због свега тога било добро и разумно у наредном периоду обезбедити рационалан и реално остварив континуитет рада и активности Академије, односно управљања њеним пословима, као залоге за миран и успешан наставак њене мисије и гаранцију за даље унапређење оних бројних, за Академију и друштво у целини важних и корисних досадашњих постигнућа.

 

ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ
председник Српске академије наука и уметности