ДАИС (Дигитални архив издања Српске академије наука и уметности)

ДАИС је заједнички дигитални архив издања Српске академије науке и уметности (САНУ) и института који под њеним старањем.

ДАИС омогућава отворен приступ публикацијама САНУ и њеним институтима, као и резултатима истраживачких пројеката који се реализју у овим институцијама.

Софтверска платформа задовољава све захтеве ширења и дистрибуирања академских публикација и компатибилна је са одговарајућом релевантном међународном инфраструктуром.

http://dais.sanu.ac.rs/