Аудиовизуелни архив и центaр за дигитализацију САНУ

Имаући у виду потребу за дигитализацијом различитих видова културног, уметничког, научног и природног наслеђа Србије и српског народа, Српска академија наука и уметности основала је јединицу под називом Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ. Активности ове јединице усмерене су на:

  • Стручну обраду, дигитализацију, дугорочно чување и представљање дигиталних записа културног, уметничког и научног наслеђа које се чува у САНУ;
  • Прикупљање, стручну обраду, дигитализацију, дугорочно чување и представљање дигиталних записа, укупног културног, уметничког, научног и природног наслеђа Србије и српског народа које се налази/чува у другим институцијама;
  • Утврђивање стандарда дигитализације који би се препоручили за примену у свим установама културе у Србији;
  • Идентификовање, прикупљање и дигитализовање наслеђа које до сада није идентификовано или се налази у различитим установама, архивима и приватним збиркама код нас и у свету;
  • Дигитализовање наслеђа на месту где се грађа налази, а коју због старости, осетљивости и велике вредности није могуће померати;

Дигитализована грађа биће доступна публици и истраживачима у земљи и иностранству;

Интернет презентација Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ доступна је на адреси https://ava.sanu.ac.rs