Молба представника народа из Старе Србије кнезу Михаилу Обреновићу 6.августа 1859.
/АСАНУ, Историјска збирка, бр. 8795/

Збирке Архива САНУ

У оквиру Архива САНУ се налазе следеће збирке изузетно вредне архивске грађе:
Стара збирка, или Збирка рукописних и старих штампаних књига од XIII до XIX века;
Историјска збирка с 15180 сигнатура и грађом од средњег века до наших дана;
Етнографска збирка с 485 инвентарских јединица збирки етнографске грађе;
Оријентална збирка с 262 рукописне и штампане књиге и 92 докумената на турском, персијском и арапском језику од XV до XX века.
Збирка одликовања Архива САНУ у којој се чувају ордени, медаље, споменице, плакете, дипломе, повеље, значке и друга одликовања додељена Академији, њеном Архиву, академицима и другим истакнутим личностима српске историје.