Огранак САНУ у Нишу

Огранак САНУ у Нишу основан је 16. септембра 2016. године, а конституисан је 4. новембра 2016. године. Тиме је престао са радом Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, основан 1990. године, и обезбеђен је органски прелазак на нови, виши организациони ниво и нове облике рада и стандарде предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу. Оснивањем Огранка постиже се ширење и снажење духа и мисије САНУ у југоисточној Србији и даје неопходан замах унапређивању научних истраживања и уметничкогa стваралаштва од виталног интереса за друштвени, економски, културни развој овога дела наше земље, без чега нема равномерног и успешног развитка Републике Србије. Огранак има Извршни одбор и Скупштину на којима се у највећој мери аутономно одлучује о плану и програму рада.

Огранак је носилац бројних научних и истраживачких пројеката из области природноматематичких, биомедицинских, техничких, друштвених и хуманистичких наука, који се остварују у оквиру САНУ или самостално. Његова делатност се одвија, такође, кроз организовање научних скупова, јавних предавања, радионица и округлих столова, промоција, изложби, концерата, издаваштво, енциклопедијски рад, промоцију рада младих стваралаца из области науке и уметности те програме континуиране едукације. Ове активности остварују се у сарадњи са научним и образовним установама и установама културе и уметности Ниша и југоисточне Србије, као и у међународној научној и уметничкој сарадњи, пре свега у троуглу Ниш‒Софија‒Скопље.

Огранак САНУ у Нишу стара се о развоју и афирмацији свих научних и уметничких области, али посебну пажњу посвећује истраживању демографских кретања у југоисточној Србији, као научној бази конципирања, израде и примене политичких, економских, образовних, културалних програма ревитализације југа Србије. Такође значајну област рада Огранка представљају и програми заштите нематеријалног културног наслеђа југоисточне Србије.

Привремено седиште Огранка САНУ у Нишу смештено је у згради Универзитета у Нишу,  Универзитетски трг 2.

Руководства САНУ и Огранка САНУ у Нишу интензивно раде на обезбеђивању сопственога простора за рад.

Председник:
Потпредседник:
Почасни председник:
Секретар: Дописни члан САНУ ВЛАДИМИР РАКОЧЕВИЋ
Адреса: Универзитетски трг 2, 18000 Ниш
Тел: 018 257 997
Е-пошта: sanuni@ni.ac.rs
Сајт: http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs