Институти САНУ

Закон о Српској академији наука, донет у јуну 1947. године, предвиђао је, као новину, стварање научних института. До средине 1948. године било је 25 института и око 700 истраживача, сарадника и стипендиста који су тамо радили. Све је то дало значајан замах истраживачкој и научној делатности Академије. У наредним деценијама поједини институти су постали самостални, а Академија је код извесног броја задржала статус оснивача.

Данас их има осам: Географски институт „Јован Цвијић“, Математички институт, Музиколошки институту, Византолошки институт, Етнографски институт, Балканолошки институт, Институт за српски језик и Институт техничких наука. Они представљају неке од најважнијих научних центара у земљи, њихова издавачка делатност је веома богата, сарађују са националним, као и страним научним институцијама, а активни су и на културно-просветном плану.