Издавачка делатност Галерије САНУ

Издавачка делатност Галерије Српске академије наука и уметности почиње паралелно са изложбеном делатношћу, дакле 1968. године, и састоји се у издавању публикација које прате изложбе.

За уредника првог каталога изложбе у Галерији Српске академије наука и уметности, публикације која је вођена као „вансеријско издање Председништва САНУ“, у тиражу од 1.300 примерака, чланови Одељења изабрали су дописног члана Недељка Гвозденовића. Он је убрзо одређен и за сталног одговорног уредника нове едиције Академијиних публикација које је припремала Галерија, а академик Иван Табаковић је давао графичка решења тих првих каталога.

Све изложбе у Галерији САНУ данас прате публикације са студијским текстовима угледних истраживача, историчара уметности, критичара, књижевника. Ако се односе на изложбу уметника члана САНУ, оне имају форму монографије. Публикације које прате тематске изложбе чине научноинформативни текстови и каталошки прилози. Ова серија носи назив Галерија Српске академије наука и уметности. Штампају се и водичи, деплијани и каталози мањег обима за поједине поставке и делове Уметничке збирке који су били излагани као целине.

Подсерија едиције Галерије под називом Изложбене свеске, која прати изложбе као пригодни каталог (Кете Колвиц, Уметничка збирка), почиње да излази 1974. године (нумерисане од 1991. године).

Године 1980. покренута је нова серија Галеријиних издања – Изложбене новине која носи редовну нумерацију од 1984. године (издато је преко 20 новина).

Од 1982. године издају се публикације које прате концерте. Штампају се месечни репертоари, плакати и програми концерата. Галерија сваке године издаје и књигу Програми концерата у Галерији.

Уз редовне едиције, Галерија штампа плакате, позивнице и различите пригодне репродукције уметничких дела.