Информације за кориснике

РАДНО ВРЕМЕ

Читаоница Архива САНУ отворена је за истраживаче током целе године од понедељка до петка у периоду од 08:30 до 14:30 часова.

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕ

Истраживачима је доступна сва обрађена грађа из фондова Архива САНУ. У зависности од старости као и општег стања у којем се грађа налази, за потребе истраживача може се вршити фотокопирање, фотографисање и скенирање докумената. Вршење ових услуга наплаћује се према важећем Ценовнику услуга у Архиву САНУ ( ценовник услуга). Препоручујемо истраживачима да пре доласка контактирају запослене у Архиву и информишу се о грађи која их интересује.

Управник: академик ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ
Телефон: (011) 2027-118
Факс: (011) 182 285
Е-пошта: arhiv@sanu.ac.rs
Адреса: Архив САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија