Информације за кориснике


Организација рада читаонице Архива САНУ са корисницима за време епидемије вируса COVID-19:

  1. Радно време читаонице Архива је од 08:30 до 14:30.
  2. Долазак у Архив потребно је раније најавити а пре самог доласка пожељно је да се истраживачи путем мејла или телефоном информишу о томе да ли Архив поседује грађу која их интересује.
  3. Дневно у читаоници Архива може бити највише три истраживача.
  4. На уласку у Архив истраживачи су обавезни да изврше дезинфекцију руку.
  5. Током боравка у просторијама Архива истраживачи су обавезни да носе заштитне маске.
  6. Грађа коју је истраживач користио враћа се у депо после 24 сата.

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕ

Истраживачима је доступна сва обрађена грађа из фондова Архива САНУ. У зависности од старости као и општег стања у којем се грађа налази, за потребе истраживача може се вршити фотокопирање, фотографисање и скенирање докумената. Вршење ових услуга наплаћује се према важећем Ценовнику услуга у Архиву САНУ ( ценовник услуга). Препоручујемо истраживачима да пре доласка контактирају запослене у Архиву и информишу се о грађи која их интересује.

Управник: академик ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ
Телефон: (011) 2027-118
Факс: (011) 182 285
Е-пошта: arhiv@sanu.ac.rs
Адреса: Архив САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија