Информације за кориснике


ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД КОВИДА-19 АРХИВ САНУ У БЕОГРАДУ С ИСТРАЖИВАЧИМА РАДИ У ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА:

  1. Радно време с истраживачима је од 8.30 до 14.30 часова.
  2. Дневно у читаоници Архива може бити највише три (3) истраживача.
  3. Истраживачи се за рад у читаоници морају најавити дан раније.
  4. Истраживачи су обавезни да носе маске и рукавице.
  5. Без маске и рукавица не могу улазити у читаоницу Архива.
  6. Када се истраживач јави за коришћење грађе, а читаоница је већ попуњена за одређени дан његова пријава преноси се за следећи слободан дан.
  7. Број телефона на који се истраживачи пријављују за рад је 2027-118 или 2027-119.
  8. Грађа коју је истраживач користио враћа се у депо после 24 сата.

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕ

Истраживачима је доступна сва обрађена грађа из фондова Архива САНУ. У зависности од старости као и општег стања у којем се грађа налази, за потребе истраживача може се вршити фотокопирање, фотографисање и скенирање докумената. Вршење ових услуга наплаћује се према важећем Ценовнику услуга у Архиву САНУ ( ценовник услуга). Препоручујемо истраживачима да пре доласка контактирају запослене у Архиву и информишу се о грађи која их интересује.

Управник: академик ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ
Телефон: (011) 2027-118
Факс: (011) 182 285
Е-пошта: arhiv@sanu.ac.rs
Адреса: Архив САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија