Информације за кориснике

Радно време читаонице Архива је од 8.30 до 14.30.
Пре доласка у Архив потребно је да се истраживачи путем телефона или мејла информишу о грађи која их интересује и најаве свој долазак.
Заказивање термина за рад у читаоници је обавезно.

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕ

Истраживачима је доступна сва обрађена грађа из фондова Архива САНУ. У зависности од старости као и општег стања у којем се грађа налази, за потребе истраживача може се вршити фотокопирање, фотографисање и скенирање докумената. Ове услуге се наплаћују према важећем Ценовнику у Архиву САНУ ( ценовник услуга).

Управник: дописни члан САНУ МИРА РАДОЈЕВИЋ
Телефон: (011) 2027-118
Факс: (011) 182 285
Е-пошта: arhiv@sanu.ac.rs
Адреса: Архив САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија