Галерија науке и технике САНУ

Од 1997. године Српска академија наука и уметности обезбеђује простор за Галерију науке и технике у својој згради Улици Ђуре Јакшића, чиме је омогућено организовање програма у овом простору. Изложбе и програм Галерије која је била под руководством академика Александра Деспића до 2005. године је организовао и водио Музеј науке и технике. Године 2006. Галерија добија назив Галерија науке и технике САНУ и највећи део својих активности организује самостално.

Главни задатак Галерије науке и технике САНУ је популаризација и промоција научно-техничких достигнућа и баштине путем организовања изложби, а посебан нагласак је стављен на историјат развоја природних и друштвених наука, као и представљање развоја технике на нашем простору.

Осим организовања изложби, Галерија науке и технике  приређује стручна предавања, трибине, промоције књига, едукативне дечје радионице, приказивање научних филмова, и учесник је бројних научних манифестација.

Галерија науке и технике САНУ располаже изложбеним простором површине од око 100 m2 за потребе изложбене делатности.

Програм Галерије планира се унапред и о програму одлучује Стручни савет Галерије који о програму за наредну годину одлучује у децембру. Стручни савет броји девет чланова које је именује Председништво САНУ на предлог одељења.

Галерија је отворена за посетиоце радним даном од 10 до 20 часова, суботом од 10 до 15 часова.

 

Управник: академик ЗОРАН Љ. ПЕТРОВИЋ
Кустоси: БОЈАНА БОЖИЋ и ЈАСМИНА КОВАЧЕВИЋ
Адреса: Ђуре Јакшића 2, 11000 Београд
Е-пошта: gnt@sanu.ac.rs
bojana.bozic@sanu.ac.rs
Тел: (011) 2027-152