Галерија науке и технике САНУ

Од 1997. године Српска академија наука и уметности обезбеђује простор за Галерију науке и технике у својој згради Улици Ђуре Јакшића, чиме је омогућено организовање програма у овом простору. Изложбе и програм Галерије која је била под руководством академика Александра Деспића до 2005. године је организовао и водио Музеј науке и технике. Године 2006. Галерија добија назив Галерија науке и технике САНУ и највећи део својих активности организује самостално.

Главни задатак Галерије науке и технике САНУ је популаризација и промоција научно-техничких достигнућа и баштине путем организовања изложби, а посебан нагласак је стављен на историјат развоја природних и друштвених наука, као и представљање развоја технике на нашем простору.

Осим организовања изложби, Галерија науке и технике  приређује стручна предавања, трибине, промоције књига, едукативне дечје радионице, приказивање научних филмова, и учесник је бројних научних манифестација.

Галерија науке и технике САНУ располаже изложбеним простором површине од око 100 m2 за потребе изложбене делатности.

Програм Галерије планира се унапред и о програму одлучује Стручни савет Галерије који о програму за наредну годину одлучује у децембру. Стручни савет броји девет чланова које је именује Председништво САНУ на предлог одељења.

Галерија науке и технике САНУ је отворена за посетиоце радним данима од 10 до 20 сати, суботом од 10 до 15 сати, а недељом не ради.

 

Управник: академик ЗОРАН Љ. ПЕТРОВИЋ
Кустоси: БОЈАНА БОЖИЋ и ЈАСМИНА КОВАЧЕВИЋ
Адреса: Ђуре Јакшића 2, 11000 Београд
Е-пошта: gnt@sanu.ac.rs
bojana.bozic@sanu.ac.rs
Тел: (011) 2027-152