Музиколошки институт

Музиколошки институт САНУ основан је 1948. године на иницијативу академика Петра Коњовића, једног од најзначајнијих композитора у историји српске музике, и истакнутог музичког писца. Ово је први и једини институт за музикологију у Републици Србији, а најстарији на подручју бивше Југославије.

Циљ оснивача био је да се створи установа за организована научна истраживања из области историје српске музике и музичког фолклора. Рад је подељен у три одсека: архивско-историјски (историја српске уметничке и црквене музике и савремено српско музичко стваралаштво), етномузиколошки и теоријски (општа музиколошка проблематика).

Институт је један од најзначајнијих центара за музичку византологију у Источној Европи.

Музиколошки институт има разгранату издавачку делатност. Издао је преко тридесет научних монографија и тематских зборника. Међу њима истакнуто место заузима књига Време уметности Драгутина Гостушког, пионирско дело из области упоредне теорије и историје уметности.

Велика пажња поклања се фундаменталним истраживањима и издавању извора. О томе сведочи и објављивање сабраних дела композитора Корнелија Станковића, у редакцији Данице Петровић.

Музиколошки институт је прва установа у Србији која је отпочела с организовањем научних скупова из области музикологије и етномузикологије. Институт је свој рад поставио у шире, међународне, оквире. О томе сведочи и низ научних конференција међународног карактера. Године 2007. у Атини је, на српском, енглеском и новогрчком језику, објављена колективна монографија Видови грчке и српске музике. То је прва књига о српској музици издата у иностранству. Поглавља о српској музици написало је четворо сарадника Института.

Проучавања народних песама и игара заснивају се на дугогодишњим теренским истраживањима. Један од најкрупнијих резултата етномузиколошког одсека Института представља тематски зборник Музичке праксе Балкана (2012).

Од 2001. године Институт издаје међународни научни часопис Музикологија. До сада је изашло двадесет бројева. Студије, расправе и чланке у њему објављују водећа имена домаће и светске науке, на српском и великим светским језицима.

Институт поседује архивску збирку с преко две хиљаде разноврсних докумената, збирку микрофилмова и фотографија неумских рукописа, изузетно богат етномузиколошки нотни и звучни архив, библиотеку с више од десет хиљада књига, часописа, звучних издања. То је, уз Библиотеку Факултета музичке уметности у Београду, најбогатија музичка колекција у Србији. Посебна пажња посвећује се очувању и заштити круцијалних фондова архива и библиотеке кроз пројекте дигитализације.

Музиколошки институт је активан и на културно-просветном плану. Поред бројних јавних предавања и течајева црквене музике у градовима Србије, треба поменути Студијски хор Института који изводи и снима стару и новију српску музику.

Данас у Институту ради тринаест стално запослених музиколога и етномузиколога.

 

Директор: др КАТАРИНА ТОМАШЕВИЋ
Адреса: Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: musicinst@music.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.music.sanu.ac.rs
Тел: +381 11 2639-033
Факс: +381 11 2639-033