Одељење историјских наука

Одељење обухвата три научне дисциплине: историју, историју уметности и археологију, а научне задатке Одељење остварује научним пројектима и посредством већег броја одбора који покривају готово сва раздобља, периоде и подручја насељена Србима. На истим основама почива делатност археологије и историје уметности. Чланови Српске акдемије наука и уметности управљају свим пројектима и одборима, у које су укључени и научни радници са универзитета и института. У остваривавању научних задатака Одељење реализује индивидуалне пројекте уз ангажовање академијских одбора.

Под ингеренцијом Одељења су Византолошки и Балканолошки институт.

 

Секретар: академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ
Заменик секретара: дописни члан ДРАГАН ВОЈВОДИЋ
Тел: (011) 2027-232
Е-пошта: oidn@sanu.ac.rs