Задаци и активности САНУ

Српска академија наука и уметности је највиша научна и уметничка установа у Републици Србији, која у оквиру својих задатака, мисије и циљева развија и подстиче науку, организује и унапређује основна и примењена научна истраживања те подстиче и унапређује уметничку делатност.

Задаци и активности Српске академије наука и уметности утврђене су Законом којим она организује и реализује научна истраживања од значаја за друштвени, економски и културни развој земље. Академија разматра стање у области науке и уметности у Републици Србији, подстиче унапређење науке, уметности и образовања, као и примену достигнућа савремене науке и уметности те у складу са овим задатком организује научне скупове, саветовања и друге састанке научника и уметника из земље и иностранства. Академија се ангажује на утврђивању програма научног рада, развоја културних и уметничких делатности и образовања у Републици Србији, као и на оцењивању резултата научног и уметничког стваралаштва, али и усаглашава програм рада с програмима установа из области науке и културе с којима сарађује. Српска академија наука и уметности је ангажована на изради дела од националног интереса, попут Српске енциклопедије, Речника Српске академије наука и уметности, националног атласа и енциклопедија у области науке и уметности, као и критичких издања најзначајнијих научних и књижевних дела на српском језику, вредних музичких дела и најважнијих правних споменика. Издавачка делатност Академије је усмерена и на сталне и повремене публикације из области науке, културе и уметности које продаје или размењује са организацијама и установама у земљи и иностранству с којима има развијену сарадњу, посебно са међународним удружењима националних и државних академија. У складу са споразумом Републике Србије и Републике Српске наглашено је развијена сарадња са Академијом наука и умјетности Републике Српске.

Статутом САНУ утврђене су и друге њене делатности, као и начин њиховог обављања.